Skip to main content

Gönderen Konu: 2017 Yaz Kur'an Kursu Kayıtları Başladı

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

A
  • *
  • ÜST YÖNETİCİ
  • İleti: 636
2017 Yaz Kur'an Kursu Kayıtları Başladı
OP: Haziran 12, 2017, 11:26:33 ÖÖ

2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları 1. Dönem Kayıtları 1-18 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak olup 1. Dönem 12 Haziran - 7 Temmuz 2017 tarihleri arasında olacak. 1. Dönem'de Ramazan Bayramı Tatili 26 Haziran - 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında olacak.  2. Dönem Kayıtları 3-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olup 2. Dönem 10-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında olacak. 3. Dönem Kayıtları 24 Temmuz - 6 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak olup 3. Dönem 31 Temmuz - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında olacak.


I. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2017 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve DİBBYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi) / EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine)’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.


 2. Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri ile tahakkuk işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır.


 3. Yaz Kur’an kurslarının hedef kitlesini çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Bununla birlikte yetişkinlerden (30 yaş ve üzeri) kışın Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenme imkânı bulamayıp yazın eğitim almak isteyenler de yaz Kur’an kurslarına kayıt edilebilmektedir. Ancak yetişkinlere yönelik açılan yaz Kur’an kurslarının ihtiyaçlar doğrultusunda açılıp açılmadıklarını tespit etmek amacıyla bu kurslar sık sık denetlenecek; bir dönemde yapılan üç denetimin sonunda yeterli öğrencisi olmadığı tespit edilen öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.


 4. Dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen bütün öğrencilerin kayıtları DİBBYS/EHYS’ye mutlaka kayıt edilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde kayıt edilebilecektir.


 5. Yaz Kur’an kurslarında görev alacak geçici öğreticilerin görevlendirilme işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 18.05.2017 tarihli ve 35458 sayılı yazısındaki hüküm ve esaslar çerçevesinde DİBBYS/İKYS programı üzerinden yapılacaktır.


6. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim- Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecektir.


II. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ


1. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.


2. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır. Eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda yaş grupları dikkate alınarak öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.


3. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre; imam-hatip lisesine devam eden öğrenciler ile örgün eğitimde seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini alan öğrencilerin hazırbulunuşlukları dikkate alınarak kur sistemine uygun olarak eğitim görmeleri sağlanacaktır.


4. Müftülükler, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve belediyeler ile yaz Kur’an kursu düzenlenen saatlerde başka bir etkinlik düzenlenmemesi hususunu mütalaa ederek konuyla ilgili ortak çalışmalar yapacaktır.


5. Yaz Kur’an kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate alınacak, sabah saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğlenden sonra kurs açılacaktır.


 6. 4-6 yaş grubuna yönelik yaz Kur’an kursları (EK-2)’deki şartları taşımaları durumunda açılacaktır.


7. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimine devam eden ancak Başkanlığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerin yaz Kur’an kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacaktır.


8. Mültecilerin ve mevsimlik işçilerin çocuklarının da yaz Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak ve buralarda yaz Kur’an kursu açılacaktır


9. Müftülüklerce il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği halinde örgün eğitime devam eden engelli öğrencilerin yaz Kur’an kursunda eğitim almaları sağlanacaktır.


10. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Müracaat Dilekçesine eklenerek kursta muhafaza edilecektir.


11. İl/ilçe müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.


12. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin (EK-3)’deki protokol kapsamında spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır.


13. Yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programları ve Camilerde Kur’an Öğretim Programı kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirileceklerdir.


14. Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere verilmesi planlanan ödüller konusunda aşırıya ve abartıya gidilmeyecek; ödüllendirmelerin ahlaki prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu unutulmayacaktır.


15. Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programlarında; öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişim düzeylerine uygun etkinliklere yer verilecektir.


III. YAZ KUR’AN KURSLARINDA YATILI EĞİTİM


1. Yaz Kur’an kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik her il/ilçede yatılı eğitim verecek yaz Kur’an kursları açılacaktır.


2. Yaz Kur’an kurslarının yatılı olarak düzenlenmesi durumunda; Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 28-35. maddeleri ile bu yönetmeliğe bağlı olarak hazırlanan yönergenin 65-87. maddelerindeki yurt ve pansiyonlarla ilgili hükümler yaz Kur’an kurslarının yurt ve pansiyonları için de uygulanacaktır.


 IV. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ


1. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Eğitim Programları” uygulanacaktır.


2. Yatılı Kur’an Kurslarında uygulanmak üzere hazırlık çalışmaları devam eden eğitim programı tamamlandığında yazılı olarak bildirilecektir.


3. Yaz Kur’an kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Bu itibarla;  4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı,  7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı”,  Üçüncü kur ve üstü seviyeler için; “Temel Dini Bilgiler Dinim İslam” kitapları kullanılacaktır.


 4. Yaz Kur’an kursu kitapları müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecek olup Başkanlığımızca 19 Haziran 2017 tarihinde DİBBYS (EHYS) programı üzerinden öğrenci kayıtları incelenecek, ihtiyacın olduğu düşünülen illere ikinci kez kitap dağıtımı gerçekleştirilecektir.


5. Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir. Ayrıca Âlim Çocuk 3.0 CD’si ve Başkanlığımızın https://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden ders materyalleri konusunda istifade edilebilecektir.


6. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-354 91 31)


V. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER


Yaz Kur’an kurslarında vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık verilecektir. Dersler işlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:


1. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken vatan sevgisi, birlik beraberlik konulu âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin birlik beraberlik ve vatan sevgisi anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacaktır. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilecektir. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılacaktır.


2. Vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir.


3. 15 Temmuz günü öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitlerimizi anma merasimi düzenlenecek, merasimlerde vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik konularına vurgu yapılacaktır.


4. Çocuklara her hafta bir ayet ve hadis öğretilecektir.


5. Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin -ders kitapları hariç- Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Dokuz Haftada Dokuz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde değerlendirmesini yapmaları sağlanacaktır. Başarılı görülen öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir.


6. İl ve ilçe müftülüklerince yaz Kur’an kursundaki kız ve erkek öğrenciler arasında ayrı ayrı aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler yarışmaları düzenlenecektir.


Bu itibarla; a. Yarışmaya 2017 yılı yaz Kur’an kurslarında (DİBBYS/EHYS) kaydı bulunan 10-15 yaş arası istekli öğrenciler katılabilecektir.


 b. Yarışma soruları;  “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” kitabı,  Tecvid kuralları,  Namaz Duaları; Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena AtinaRabbenağfirli, Kunut Duaları ve meali,  Duha-Nas arasında bulunan sûreler,  Fil sûresi- Nas sûresi arasında yer alan sûrelerin mealinden seçilecektir.


c. Sûreler ve meali için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayını olan “Kur’an-ı Kerim Meali” dikkate alınarak hazırlık yapılacaktır.


d. Yaz Kur’an kurslarında okuyan kız ve erkek öğrenciler yarışmaya katılmak için EK-4’teki formu doldurarak kurs yöneticisine veya Kur’an Kursu öğreticisine teslim edeceklerdir.


e. İl/ilçe merkezlerinde bulunan kız ve erkek Kur’an kursları bünyelerinde oluşturulacak olan komisyonlar, 12 Temmuz 2017 tarihine kadar kendi öğrencileri arasında sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak Kur’an kursu birincisini seçecektir.


 f. Kız ve erkek yaz Kur’an kursları birincilerinin seçimi için oluşturulacak komisyonun başkanı ve üyeleri kurs öğreticilerinden oluşacak, ihtiyaç olması halinde ilçedeki diğer Kur’an kursu öğreticilerinden de faydalanılabilecektir. Ancak komisyon oluşturulamadığı takdirde kurs yöneticisi ve öğreticileri, kurs birincisini belirleyebilecektir.


g. Kur’an kursu yöneticisi, kurs birincisinin bilgilerini, EK-5’te yer alan forma göre doldurup ilçe müftülüğüne teslim edecektir.


h. İlçe müftülükleri, bünyelerinde komisyonlar oluşturarak 8 Ağustos 2017 tarihine kadar kız ve erkek Kur’an kursları birincileri arasından, sözlü veya yazılı/test usulünden herhangi birini veya ikisini de uygulayarak ilçe birincilerini seçecektir.


i. İlçe müftülükleri, ilçe birincisi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini, EK-6’daki forma göre doldurup il müftülüğüne teslim edecektir.


 j. İl müftülüklerinde oluşturulacak ayrı bir komisyonca 15 Ağustos 2017 tarihine kadar kız ve erkek Kur’an kursları birincileri arasından sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak kız ve erkek il birincilerinin seçimi yapılacaktır.


k. İl/ilçe müftülükleri dereceye giren öğrencilere mahallinde imkânlar çerçevesinde aşırıya kaçmadan değişik ödüller verecektir.


l. İl müftülükleri tarafından final yarışmasında dereceye giren kız ve erkek ilk 3 öğrenciye ödül verilecektir. Finalde dereceye giren öğrencilerin puanlarının aynı olması durumunda; yaşı küçük olana, yaşın aynı olması durumunda ise eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.


m. İl birincisi seçilen kız-erkek öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı EK-7 form il müftülüklerimiz tarafından yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr e-posta adresine gönderilecek; ayrıca üst yazıyla Başkanlığımıza bildirilecektir.


n. Bu kriterler, il ve ilçe müftülüklerince Kur’an kursu yöneticilerine ve yarışmacılara önceden mutlaka duyurulacaktır.


o. İl birincilerinin yazılı olduğu EK-7 form dışında Başkanlığımıza herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.


VI. YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ


Yaz Kur’an kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla yaz Kur’an kurslarında görev alacak geçici ve kadrolu öğreticilere mahallinde EK-8’de yer alan program çerçevesinde seminerler düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır. İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:


1. Seminerler, 23-25 Mayıs 2017 tarihinde Afyon/Sandıklı’daki hizmet içi eğitim seminerine katılan personelin koordinesinde, yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 01-11 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır.
2. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.


3. Seminerlerde Başkanlık personeli, üniversite hocaları ve alanında uzman diğer kişiler görevlendirilecektir.


4. Seminerlerde Başkanlığımızca hazırlanan https://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesine yüklenen video ders kayıtlarından da yararlanılacaktır.


VII. YAZ KUR’AN KURSLARI İLE DİĞER HUSUSLAR
 
1. Yaz Kur’an kurslarını tanıtıcı afişler Başkanlığımızca il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca yaz Kur’an kursu afiş, billboard, üçgen ve raket tasarımları Başkanlığımızın https://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden indirilebilecek ve istenmesi durumunda ücretleri müftülüklerimizce karşılanmak kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.


2. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ilan panolarına asılacaktır. Ayrıca müftülüklerimiz il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alarak yaz Kur’an kursu afişlerini, billboardlarını ve raketlerini il/ilçede uygun olan yerlere asacaktır.


2017 yılı yaz Kur’an kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür ederiz.
https://www.kursu.biz/yaz-kuran-kursu-ne-zaman-basliyor
  • IP logged

 
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek